Brief Vekemans Sylvain Web
PDF – 126.1 KB 51 downloads

Zondag 9-8-2020
19.00-20.00u 

Klokken binnen.

Afsluiten vluchten Noyon-Sermaises -Bourges

03-08-2020 Mededeling KBDB

Kennisgeving aan de verenigingen en de duivenliefhebbers

Gezien de aangekondigde temperaturen voor dit weekend, besloot de KBDB, in overleg met dierenwelzijn en in het belang van iedereen het volgende :

- Schrapping van de categorie "Jonge duiven" op de nationale wedstrijd van Bourges van 08/08/2020
- Schrapping van de organisatie van alle kleine halve-fond wedvluchten met jonge duiven in het weekend van 08/08 en 09/08.

Wat de nationale wedvluchten betreft, blijft de aanvankelijk geplande kalender van kracht.
De KBDB zal op 22/08/2020 een nationale wedvlucht uit Bourges organiseren voor jonge duiven.
Bijgevolg mogen er op ditzelfde weekend geen andere grote halve-fond wedvluchten worden georganiseerd.

We herinneren de verenigingen eraan om voor alle wedstrijden die dit weekend worden georganiseerd, het aantal duiven met 10% te verminderen in de manden.

De vervoerders zullen worden gevraagd om hun lading in de hoogte met één rij te verminderen en om ervoor te zorgen dat ze op schaduwrijke plaatsen stoppen om de duiven tijdens de reis herhaaldelijk water te geven.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Aanmeldingen-Annonces


Art. 101 - aanmeldingen


Voor alle (inter)nationale wedvluchten dienen alle geklokte volgende duiven verplicht te worden
aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard
aanmeldingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
Deze De meldingen zullen het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het
jaartal) gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min,
sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van
klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van
bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden
niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie), en voor
30 minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het
uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle
bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden
geannuleerd.
Voor de grote Halve-Fond vluchten georganiseerd door de Brabantse Unie dient
dezelfde procedure van aanmelden gebruikt te worden.

Maak een Gratis Website met JouwWeb